Homepagina Kinderkoorwatergraafsmeer

 

                                          visie.png

 

Historie van het koor

Ons koor is in 1999 opgericht en werd bijna tien jaar lang gedirigeerd door Thijs Janssen. Van 2008 tot 2016 stond het koor onder leiding van Manna van Assem. Sinds september 2016 is Bregje van Goudoever de dirigent.

Visie

Kinderkoor Watergraafsmeer is een echt buurtkoor. Alle buurtkinderen die het leuk vinden, mogen meedoen, maar als je iets verder weg woont ben je natuurlijk ook van harte welkom bij het kinderkoor.

Stemvorming
Bij het inzingen werken we aan stemvorming door middel van het oefenen
van de zanghouding, resonans, ademsteun en articulatie.

Natuurlijk stemgeluid
De kinderen leren om hun stem ontspannen te gebruiken, ze doen geen 'kunstje'. Spelenderwijs ontwikkelen ze hun bereik (hoog en laag) en volume (hard en zacht).

Onafhankelijk stemgebruik
Door middel van het zingen van zangspelletjes, canons en twee- of meerstemmige liederen leren de kinderen hun eigen stem bewust gebruiken en leren ze om zelfstandig hun partij te zingen. Bij het in tweetallen zingen of solozingen ontwikkelen ze hun eigen geluid en de durf om zichzelf zingend te presenteren.

Plezier in muziek, uiten van emoties en teamgevoel
Door het zingen van swingende, vrolijke, grappige en gekke liedjes en spelletjes ontdekken de kinderen het plezier dat samen muziekmaken kan geven. Door het zingen van liederen in verschillende stemmingen ontdekken de kinderen de veelheid aan emoties die met muziek uitgedrukt kunnen worden. Tijdens canons en meerstemmige liederen leren de kinderen hoe belangrijk hun inbreng in de groep is en hoe leuk het is om onderdeel van een koor te zijn.

Repertoire
We zingen liederen in verschillende stijlen en uit verschillende tijden. De kinderen maken kennis met de prachtige oud-Nederlandse volksliedjes die vroeger op school veel werden gezongen. Bij het zingen van liederen uit alle windstreken van de wereld leren de kinderen omgaan met verschillende talen en stijlen. Bij het zingen van oude en nieuwe kunstmuziek en hedendaagse (kinder)koormuziek doen kinderen ervaring op met de klassieke en hedendaagse muzikale erfenis.

Podiumpresentatie
Tijdens het werken met een regisseur leren de kinderen zich al zingend te uiten voor publiek. We werken aan het ontwikkelen van een klank die tot achterin de zaal te horen is, aan hoe je staat en beweegt bij het zingen voor publiek, hoe je verschillende liederen met een verhaal of rode draad tot een samenhangend geheel kunt smeden en hoe je door middel van theatrale
middelen de impact van een lied kunt vergroten.